Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll årsstämma 2016

Publicerat i Föreningsinfo | Kommentarer inaktiverade för Protokoll ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Välkommen till

Ordinarie Föreningsstämma 2016

Tid: 19.00
Plats: Follingbo bygdegård
Datum: 2016-03-31

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Medlemsavgift och andra avgifter. Styrelsearvode 2016.

11. Budget.

12. Val av ordförande.

13. Val av styrelseledamöter.

14. Val av revisor och revisorssuppleant.

15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Välkommen,
Styrelsen
HEBE-Fiber Ekonomiskförening

´´ Handlingar finns tillgängliga på stämman, men kan hämtas från och med nu att hos Birgitta Hallgren, Endre; Stefan Svensson, Follingbo samt Kjäll Sönnergren, Ekeby ´´

Publicerat i Föreningsinfo | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Ang höjningen av avgift med 50:-

Det är svårt driva företag utan pengar därför hade vi en diskussion på årsmötet om höjning av avgiften eller att ta ut mer pengar via medlemsinsatsen.

HEBE-Fiber har ett kapitalbehov för att täcka löpande kostnader. Vi har också ett ansvar för framtida kostnader med underhåll och reparation samt slitage och utbyte av delar och teknikutrustning.

Vidare har vi ca 100 potentiella anslutningar, fastigheter som ännu inte har anslutit sig till vårt nät och där har vi alla medlemmar ansvar att få fler med oss.

Eftersom inbetalningar från vissa medlemmar går trögt så ökar det våra kostnader hela tiden med kontroller och krav och en uppmaning om bättre betalning är på sin plats.

Vår uppgift i styrelsen är inte att förhandla med våra leverantörer om anstånd med betalningar, det är heller inte att tjäna pengar på våra medlemmar utan vi måste se till att få balans på inkomster och utgifter. När vi sedan har tillräckligt med kapital sänka avgifter för våra medlemmar.

Hela styrelsen som lägger ner mycket arbete är själva delägare i nätet och ingen av oss vill av ren självbevarelsedrift betala för höga avgifter.

Jag uppmanar våra medlemmar åter igen att vara med på våra årsmöten, där diskuterar vi dessa saker och där fattar vi gemensamt dessa beslut.

Kjäll Sönnergren

Ordförande

Publicerat i Fakturering, Föreningsinfo | Kommentarer inaktiverade för Ang höjningen av avgift med 50:-

¡KOMMANDE AVBROTT!

Planerat arbete i våra noder på förmiddagen den 18e maj.
Det beräknas ta ca: 30min per nod. Fungerar inte er uppkoppling efter avbrottet så börja med att testa att starta om routern.

Publicerat i Driftinfo | Kommentarer inaktiverade för ¡KOMMANDE AVBROTT!

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll stämma 150330

Publicerat i Föreningsinfo | Kommentarer inaktiverade för Protokoll ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2015 Hebe Fiber Ekonomisk Förening

Plats: Endre Bygdegård

Måndag 30 mars kl. 19.00

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Föreningsinfo | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2015 Hebe Fiber Ekonomisk Förening

Har du ny e-mailadress?

Har du ny e-mailadress? Glöm inte att skicka din nya till: faktura@hebefiber.se om du inte redan har gjort det! Eftersom information, fakturor m.m. skickas via e-mail så är det viktigt att HEBE-Fiber har rätt uppgifter på alla medlemmar.

Publicerat i Föreningsinfo | Kommentarer inaktiverade för Har du ny e-mailadress?

Kommentar från Kjäll Sönnergren

Först: Vi i styrelsen ber så mycket om ursäkt att hemsidan inte har uppdaterats på ett tag. Fredrik Lundgren, som har skött hemsidan, hoppade p.g.a. sjukdom av styrelsen och arbetet med hemsidan för en månad sedan som ni kanske vet.

Nu till en fråga som några har undrat över: slutredovisning:

Styrelsen har inte för avsikt att lägga ut slutredovisningen av byggandet av fibern i HEBE-Fiber ekonomisk förening. Detta med hänsyn till entreprenörernas prissättning vilket framgår av siffrorna i slutredovisningen. Därför kan vi inte sprida detta på nätet. Detta var också orsaken till att vi inte bifogade någon redovisning i kallelsen till extra stämman.

Önskemål har kommit från några medlemmar som läst protokoll från extrastämman. I det står att redovisningen bifogas separat, men detta skall tolkas som att redovisningen bifogas till protokollet som arkiveras.

För de medlemmar som inte deltog på extrastämman som ställer sig frågande över ökade kostnader vill jag framhålla att i kallelsen framgick klart och tydligt att kostnaderna hade ökat och att stämman efter redovisning hade att ta ställning till olika förslag om hur kostnaderna skulle täckas.

Jag vill påpeka att stämman inte ville ta beslut om slutlig avgift (vilket var styrelsens förslag) innan 2014 årsredovisning är klar och hänsköt beslutet till årsmötet vilket kommer att hållas under våren 2015.

Jag vill åter igen påpeka att en ekonomisk förening är en bolagsform snarlik ett aktiebolag, men det har ett större skydd för medlemmarnas insatta kapital än det har i ett aktiebolag. Styrelsen i en ekonomisk förening har dock samma befogenheter som en styrelse i ett aktiebolaget under förutsättning att de följer stadgan. Styrelsen utses på årsstämman och väljs på två år, förutom ordförande som fungerar som vd och väljs på ett år.

När det gäller granskningen av föreningens ekonomi har styrelsen valt en auktoriserad revisor. Den har dessutom granskats av länsstyrelse och jordbruksverket för att erhålla bidrag från kommun och EU.

Jag uppmanar alla medlemmar i föreningen att läsa stadgan. I den står det klart och tydligt vad vi har att hålla oss till både som medlem och som styrelse. Medlem har enligt stadgan rätt att lämna fullmakt till annan medlem, vilken man har förtroende för, som dels kan rösta och dessutom förklara vad som inträffade på stämman.

Entreprenaden är i stort färdig men vi har inte kunnat slutreglera det ekonomiska eftersom vi fortfarande ej har fått betalt för alla våra fakturor.

Kjäll Sönnergren, ordförande i HEBE Fiber Ekonomisk Förening

 

Publicerat i Föreningsinfo | Kommentarer inaktiverade för Kommentar från Kjäll Sönnergren

Tack för mig!

Eftersom jag får mail och telefonsamtal några gånger i veckan känner jag att jag måste gå ut med detta såhär. Sen ett par månader eller nåt tillbaka är jag inte längre medlem i styrelsen. Mestadels pga allt negativt gnäll från ett fåtal människor som drar ner allt positivt vi fått av de flesta i övrigt. Jag trodde det skulle vara kul och energigivande att göra en insats för våra socknar men det blev bara tvärtom. På plussidan har jag ju lärt mig en läxa och dessutom lärt känna massor av trevliga människor här i omgivningen samt äntligen fått ett underbart snabbt och stabilt bredband istället för det mobila skräpet.
Tack för alla glada tillrop, nu är det jobbiga gjort och styrelsens mål blir att klura ut sätt som föreningen och dess medlemmar kan tjäna pengar på vårt fibernät.
MVH Fredrik Lundgren

Publicerat i Föreningsinfo | Kommentarer inaktiverade för Tack för mig!

Protokoll extrastämma 2014-06-17

Protokoll från Extra Föreningsstämma HEBE

Publicerat i Föreningsinfo | 4 kommentarer